Visi Relabaik

Menjadi komunitas penyeru dan pelaksana kebaikan yang solid dan kuat.

 

Misi Relabaik

1.Menyalurkan SEDEKAH TENAGA dari umat Islam untuk umat Islam.

2.Menghimpun JUMLAH umat Islam dalam kesatuan aksi kebaikan.

3.Mengasah KEPEKAAN umat dalam memberi solusi problem umat.

4.Melawan PEMBIARAN terhadap berbagai problem yang dialami umat Islam.